පුවත්පත් නිවේදන

ගොවි පවුල් 3,000 කට සෙත සලසමින් මහවිලච්චියේ ගොවි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය යළි ඇරඹේ

May 29th, 2017

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය, පේමදූව ප්‍රදේශයේ අලුත්වැඩියා කරන ලද ගොවි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සහ කෘෂිකර්ම උපදේශක කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාප්ති සහ පුහුණු) එස්.ඒ. අරුණප්‍රිය මහතා පසුගියදා විවෘත කළේය. යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන (EU-SDDP) යටතේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කළේය. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මකවන ගොවි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය මීට වසර […]

වැඩි විස්තර

පරිසර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් තාරුණ්‍යය දිරිමත් කිරීම සඳහා EU සහ UNOPS අත්වැල් බැඳ ගනී

August 10th, 2016

කලාව තුළින් පරිසර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ තාරුණ්‍යය දැනුම්වත් කිරීම සඳහා යුරෝපා සංගමයේ සහයෝගයෙන් යුතුව,

වැඩි විස්තර

“ජීවිතයට වෙනසක්” – ප්‍රජා සංවර්ධනය පිළිබඳ ඡායාරූප සහ කෙටි චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සාර්ථකව නිමාවට පත්වෙයි

June 10th, 2016

මෙරට උතුරු-නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාව යළි පිබිදීම සඳහා දරන අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිරූපණය කරන “ජීවිතයට වෙනසක්” ඡායාරූප සහ කෙටි චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය පාර්ක් ස්ට්‍රීට් මිව්ස් හිදී පසුගියදා පැවැත්වුණි.

වැඩි විස්තර

ප්ර්ජා සංවර්ධනය පිළිබඳ ඡායාරූප සහ වාර්තා චිත්රවපට ප්රරදර්ශනයක්

June 1st, 2016

“ජීවිතයට වෙනසක්” ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය සහ වාර්තා චිත්‍රපට දැක්ම මිනිසාගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය පිළිබඳ සාක්ෂ්‍ය සපයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය සංස්ථාව සහ රජයේ ආයතන සමග එක්ව යුරෝපා සංගමය මෙරට ජනතාවගේ ජීවිත සුබවාදී වෙනසකට ලක් කිරීම සඳහා ගත් උත්සාහය මෙමගින් චිත්‍රණය කෙරේ. මෙම ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භක උළෙල ජුනි මස 8 වනදා පැවැත්වෙන අතර ජුනි 9 සහ 10 දෙදින […]

වැඩි විස්තර

යුරෝපා සංගමයේ සහයෝගයෙන් යුතුව UNDP මෙරට තරුණ නායකත්වය සවිබල ගන්වයි

April 7th, 2016

<< Go Back Download PDF File

වැඩි විස්තර
 • Slider Photos 710 X 345-7

  ප්‍රාදේශීය නිෂ්පාදක සංවිධානවල ධාරිතාව සවිබල ගැන්වීම සඳහා අනුරාධපුර මහවිලච්චිය ප්‍රදේශයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය

 • Slider Photos 710 X 345-6

  මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධිත, සෞඛ්‍ය අංශයේ කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා “කඩිනම් ප්‍රජා උපදේශනය” නමින් පැවති පුහුණු උපදේශකයන්ගේ පුහුණු වැඩසටහන

 • Slider Photos 710 X 345-5

  කාන්තාවන් සඳහා පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම ලබා දීමටත් ඒ සඳහා වෙළඳපල අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීමටත් කටයුතු කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වූ “වවුනියාව පේෂ කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථානය”

 • Slider Photos 710 X 345-4

  තල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත වල නියැලෙන මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ව්‍යවසායිකාවන්ගේ වර්තමාන ධාරිතාව තක්සේරු කරමින්.

 • Slider Photos 710 X 345-3

  මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ යොවුන් නායකත්ව වැඩසටහනේ ආරම්භය

 • Slider Photos 710 X 345-2

  කුළුතවේලයි කොම්පෝස්ට් පහසුකම විවෘත කරමින්

 • Slider Photos 710 X 345-1

  වවුනියාව යොවුන් නායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූවන්

පුවත්පත් නිවේදන

ගොවි පවුල් 3,000 කට සෙත සලසමින් මහවිලච්චියේ ගොවි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය යළි ඇරඹේ

May 29th, 2017

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය, පේමදූව ප්‍රදේශයේ අලුත්වැඩියා කරන ලද ගොවි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සහ කෘෂිකර්ම උපදේශක කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාප්ති සහ පුහුණු) එස්.ඒ. අරුණප්‍රිය මහතා පසුගියදා විවෘත කළේය. යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන (EU-SDDP) යටතේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කළේය. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මකවන ගොවි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය මීට වසර […]

වැඩි විස්තර

පරිසර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් තාරුණ්‍යය දිරිමත් කිරීම සඳහා EU සහ UNOPS අත්වැල් බැඳ ගනී

August 10th, 2016

කලාව තුළින් පරිසර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ තාරුණ්‍යය දැනුම්වත් කිරීම සඳහා යුරෝපා සංගමයේ සහයෝගයෙන් යුතුව,

වැඩි විස්තර

“ජීවිතයට වෙනසක්” – ප්‍රජා සංවර්ධනය පිළිබඳ ඡායාරූප සහ කෙටි චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සාර්ථකව නිමාවට පත්වෙයි

June 10th, 2016

මෙරට උතුරු-නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාව යළි පිබිදීම සඳහා දරන අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිරූපණය කරන “ජීවිතයට වෙනසක්” ඡායාරූප සහ කෙටි චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය පාර්ක් ස්ට්‍රීට් මිව්ස් හිදී පසුගියදා පැවැත්වුණි.

වැඩි විස්තර

ප්ර්ජා සංවර්ධනය පිළිබඳ ඡායාරූප සහ වාර්තා චිත්රවපට ප්රරදර්ශනයක්

June 1st, 2016

“ජීවිතයට වෙනසක්” ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය සහ වාර්තා චිත්‍රපට දැක්ම මිනිසාගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය පිළිබඳ සාක්ෂ්‍ය සපයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය සංස්ථාව සහ රජයේ ආයතන සමග එක්ව යුරෝපා සංගමය මෙරට ජනතාවගේ ජීවිත සුබවාදී වෙනසකට ලක් කිරීම සඳහා ගත් උත්සාහය මෙමගින් චිත්‍රණය කෙරේ. මෙම ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භක උළෙල ජුනි මස 8 වනදා පැවැත්වෙන අතර ජුනි 9 සහ 10 දෙදින […]

වැඩි විස්තර

යුරෝපා සංගමයේ සහයෝගයෙන් යුතුව UNDP මෙරට තරුණ නායකත්වය සවිබල ගන්වයි

April 7th, 2016

<< Go Back Download PDF File

වැඩි විස්තර