පුවත්පත් නිවේදන

යුරෝපා සංගමය ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වල දුගීබව අවම කිරීම සඳහා සංවර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරයි

November 29th, 2017

කොළඹ, 2017 නොවැම්බර් 14 – යුරෝපා සංගමය අද දින මෙරට විශාලත ම සංවර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භ කළේය. ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආදායම් මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් දුගීබව අවම කිරීම සහ දුෂ්කර කාලවලදී ද අවශ්‍ය තරම් ආහාර ලබාගැනීමට සහයෝගය ලබාදීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් යුරෝපා සංගමය වෙන්කර ඇති මුදල රු. බිලියන 5.4කි. ඌව සහ මධ්‍යම […]

වැඩි විස්තර

සබැඳි සැමරුම් – යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ පස් වසරක් පුරා ගොඩනැගුණු සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක්

October 17th, 2017

යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන (EU-SDDP) යටතේ වසර පහක කාලයක් පුරා ගොඩනැගුණු සබඳතා සමරනු වස් මන්නාරම සහ වවුනියාව යන දිස්ත්‍රික්කවල පිළිවෙලින් ඔක්තෝබර් මස 10 සහ 12 යන දිනවලදී ඡායරූප ප්‍රදර්ශනයක් පැවැතිවිණි. ග්‍රාමීය ආර්ථිකය සවිබල ගන්වමින් එම ජනතාවට අවශ්‍ය මූලික යටිතල පහසුකම් සහ සේවා පිරිනමන EU-SDDP වැඩසටහනේ එක් අදියරක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක විය. EU-SDDP […]

වැඩි විස්තර

ශ්‍රී ලංකා රජය, යුරෝපා සංගමය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය සංස්ථාව එක්ව ‘සබැඳි සැමරුම්’ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරයි

October 17th, 2017

උතුරු පළාතේ වවුනියාව සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදර්ශනය කෙරුණු ‘සබැඳි සැමරුම්’ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක වෙත ද ළඟා විය. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔක්තෝබර් මස 17වනදා ද, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඔක්තෝබර් මස 19වනදා ද ප්‍රදර්ශනය කෙරුණු මෙය, එම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා දියත් කෙරුණු සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව පිළිබඳ ඡායාරූප එකතුවකින් සමන්විත විය. මෙය, යුරෝ මිලියන 60ක […]

වැඩි විස්තර

යුරෝපා සංගමය සහ FAO උතුරේ ධීවර සහ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය සේවා වැඩිදියුණු කරයි

September 20th, 2017

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) යුරෝපා සංගමය සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තන්ඩිකුලම් ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම අනුවර්තීය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපළේ නවීකරණ කටයුතු අවසන් කළේය. මෙම ආයතන දෙක වැඩිදියුණු කිරීම වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සහ නවීකරණය සඳහා බෙහෙවින් දායකවනු ඇත. වැඩිදියුණු කරන ලද රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපළ යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී […]

වැඩි විස්තර

යුරෝපා සංගමය සහ ILO මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ ප්‍රජාවගේ කුසලතා සංවර්ධනයට දායක වෙයි

September 20th, 2017

රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය හා “නිෂ්පාදන සේවානියුක්තිය සහ ගරුත්වයෙන් යුතු රැකියා” තරුණ පරපුර අතර ප්‍රවර්ධනය කිරීම ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ (ILO) ප්‍රමුඛ අරමුණක් වෙයි. යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයමේවන විට යළි නැගී සිටීමේ සහ තිරසර සංවර්ධන අදියරට ළඟා වෙමින් පවතින අතර ඒ සඳහා රජය විසින් ඉදිරිපත්කර ඇති අරමුණු සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා මානව හැකියා සංවර්ධනය ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. […]

වැඩි විස්තර
 • Slider Photos 710 X 345-7

  ප්‍රාදේශීය නිෂ්පාදක සංවිධානවල ධාරිතාව සවිබල ගැන්වීම සඳහා අනුරාධපුර මහවිලච්චිය ප්‍රදේශයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය

 • Slider Photos 710 X 345-6

  මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධිත, සෞඛ්‍ය අංශයේ කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා “කඩිනම් ප්‍රජා උපදේශනය” නමින් පැවති පුහුණු උපදේශකයන්ගේ පුහුණු වැඩසටහන

 • Slider Photos 710 X 345-5

  කාන්තාවන් සඳහා පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම ලබා දීමටත් ඒ සඳහා වෙළඳපල අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීමටත් කටයුතු කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වූ “වවුනියාව පේෂ කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථානය”

 • Slider Photos 710 X 345-4

  තල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත වල නියැලෙන මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ව්‍යවසායිකාවන්ගේ වර්තමාන ධාරිතාව තක්සේරු කරමින්.

 • Slider Photos 710 X 345-3

  මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ යොවුන් නායකත්ව වැඩසටහනේ ආරම්භය

 • Slider Photos 710 X 345-2

  කුළුතවේලයි කොම්පෝස්ට් පහසුකම විවෘත කරමින්

 • Slider Photos 710 X 345-1

  වවුනියාව යොවුන් නායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූවන්

පුවත්පත් නිවේදන

යුරෝපා සංගමය ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වල දුගීබව අවම කිරීම සඳහා සංවර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරයි

November 29th, 2017

කොළඹ, 2017 නොවැම්බර් 14 – යුරෝපා සංගමය අද දින මෙරට විශාලත ම සංවර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භ කළේය. ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආදායම් මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් දුගීබව අවම කිරීම සහ දුෂ්කර කාලවලදී ද අවශ්‍ය තරම් ආහාර ලබාගැනීමට සහයෝගය ලබාදීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් යුරෝපා සංගමය වෙන්කර ඇති මුදල රු. බිලියන 5.4කි. ඌව සහ මධ්‍යම […]

වැඩි විස්තර

සබැඳි සැමරුම් – යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ පස් වසරක් පුරා ගොඩනැගුණු සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක්

October 17th, 2017

යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන (EU-SDDP) යටතේ වසර පහක කාලයක් පුරා ගොඩනැගුණු සබඳතා සමරනු වස් මන්නාරම සහ වවුනියාව යන දිස්ත්‍රික්කවල පිළිවෙලින් ඔක්තෝබර් මස 10 සහ 12 යන දිනවලදී ඡායරූප ප්‍රදර්ශනයක් පැවැතිවිණි. ග්‍රාමීය ආර්ථිකය සවිබල ගන්වමින් එම ජනතාවට අවශ්‍ය මූලික යටිතල පහසුකම් සහ සේවා පිරිනමන EU-SDDP වැඩසටහනේ එක් අදියරක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක විය. EU-SDDP […]

වැඩි විස්තර

ශ්‍රී ලංකා රජය, යුරෝපා සංගමය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය සංස්ථාව එක්ව ‘සබැඳි සැමරුම්’ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරයි

October 17th, 2017

උතුරු පළාතේ වවුනියාව සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදර්ශනය කෙරුණු ‘සබැඳි සැමරුම්’ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක වෙත ද ළඟා විය. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔක්තෝබර් මස 17වනදා ද, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඔක්තෝබර් මස 19වනදා ද ප්‍රදර්ශනය කෙරුණු මෙය, එම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා දියත් කෙරුණු සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව පිළිබඳ ඡායාරූප එකතුවකින් සමන්විත විය. මෙය, යුරෝ මිලියන 60ක […]

වැඩි විස්තර

යුරෝපා සංගමය සහ FAO උතුරේ ධීවර සහ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය සේවා වැඩිදියුණු කරයි

September 20th, 2017

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) යුරෝපා සංගමය සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තන්ඩිකුලම් ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම අනුවර්තීය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපළේ නවීකරණ කටයුතු අවසන් කළේය. මෙම ආයතන දෙක වැඩිදියුණු කිරීම වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සහ නවීකරණය සඳහා බෙහෙවින් දායකවනු ඇත. වැඩිදියුණු කරන ලද රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපළ යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී […]

වැඩි විස්තර

යුරෝපා සංගමය සහ ILO මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ ප්‍රජාවගේ කුසලතා සංවර්ධනයට දායක වෙයි

September 20th, 2017

රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය හා “නිෂ්පාදන සේවානියුක්තිය සහ ගරුත්වයෙන් යුතු රැකියා” තරුණ පරපුර අතර ප්‍රවර්ධනය කිරීම ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ (ILO) ප්‍රමුඛ අරමුණක් වෙයි. යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයමේවන විට යළි නැගී සිටීමේ සහ තිරසර සංවර්ධන අදියරට ළඟා වෙමින් පවතින අතර ඒ සඳහා රජය විසින් ඉදිරිපත්කර ඇති අරමුණු සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා මානව හැකියා සංවර්ධනය ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. […]

වැඩි විස්තර